Gå til innhold

[Utgått]Varsel om endring i TVINN

Toll og avgiftsdirektoratet vil med dette informere om at det vil verta gjort ei endring i TVINN som er planlagt å setjast i drift 15. januar 2008.
Endringa går ut på at det ikkje vert tillete å senda blank referansetype i CUSDEC meldinga.
Til dømes:´DCR+811+: eller ´DCR+ZZZ+:
Etter 15. januar 2008 vil deklarasjonar sendt med blank referansetype verta avvist i TVINN sin inputkontroll med feilmelding.