Gå til innhold

[Utgått]Varsel om endring i TVINN

Toll- og avgiftsdirektoratet vil med dette informere om at det skal gjerast ei endring i TVINN som er planlagt å setjast i drift 15. januar 2008.
Endringa går ut på at det ikkje vert tillete å sende blank referansetype i CUSDEC meldinga.
Til dømes:´DCR+811+: eller ´DCR+ZZZ+:
Etter 15. januar 2008 vil deklarasjonar sendt med blank referansetype verte avvist i inputkontrollen i TVINN med feilmelding:
 
9468  - Det er ikke tillatt å sende blank reftype
 
For deklarantar som ynskjer å teste programvara si mot endringa kan dette gjerast i TVINN testmiljø for deklarantar. For å gjere dette må ein kontakte lokalt tollvesen.