Gå til innhold

[Utgått]Transittering/NCTS - Garantiopplysninger ved oppstart - normal prosedyre

Transittering/NCTS - garantiopplysninger som må oppgis til Tollvesenet ved oppstart under normal prosedyre (ved inntasting av Tollvesenet).
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv til Tollvesenet og næringslivet av 2. juni 2005 (ref.2004/0638-11) hvor det bl.a. er opplyst at transportører/ operatører som ikke er tilknyttet Tollvesenet elektroniske transitteringssystem (NCTS), kan legge frem et utfylt Enhetsdokument ved avgangstollsted for inntasting av Tollvesenet.
 
Fra 5. desember 2005 vil Norge, som kjent, starte opp det elektroniske garantisystemet i NCTS. I den forbindelse må Tollvesenet på avgangstollstedet, fra nevnte dato, motta de nødvendige garantiopplysninger av den hovedansvarlige for å kunne godkjenne garantien og frigi transitteringen for oppstart.
 
Den hovedansvarlige/transportøren må derfor oppgi følgende opplysninger i rubrikk B på Enhetsdokumentet (som grunnlag for inntastingen):
 
• TIN nummer (organisasjonsnummer)
• Garantikode (GRN) på 17 eller 24 siffer (kode 4)
• Adgangskode (fire siffer)
• Skyldbeløpet for gjeldende transittering (toll og avgifter)
 
Direktoratet vil presisere at transitteringer som overføres elektronisk fra en linjedeklarant skal prioriteres ved avgangstollstedet, og at fremleggelse av Enhetsdokumentet for inntasting av Tollvesenet derfor kan ta betydelig tid.