Gå til innhold

[Utgått]Endringer i konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre – Norsk samtykke til felleskomiteens vedtak 4/2005

EF/EFTA’s Felleskomite for Felles Transittering fattet ved skriftlig prosedyre den 15. august 2005 følgende vedtak:

Vedtak59 KB  4/2005:
Vedtaket gjelder endringer i Vedlegg I til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987.

Bakgrunnen for endringen er kravet om full implementering av det elektroniske transitteringssystemet (NCTS/TET) fra 1. juli 2005. Fra denne dato skal alle transitteringer som startes opp av autoriserte avsendere eller hos Tollvesenet være registrert i TET/NCTS, med unntak av nødprosedyre, og ledsaget av et Følgedokument, jf. rundskriv av 02.06.05 (ref. 2004/638-11).

Vedtaket anvendes fra 1. juli 2005. Konvensjonens bestemmelser endres i samsvar med dette.