Gå til innhold

[Utgått]Tolltariffen - klassifisering av jakker i posisjon 61.10

Direktoratet viser til rundskriv til tollvesenet og næringslivet datert 23. desember 2004 (saksnr.2004/4038).Vi har mottatt tilbakemeldinger om at nevnte rundskriv kan gi rom for feiltolkning når det gjelder regelverksforståelsen knyttet til klassifisering av jakker for innendørs bruk.

Det nevnte rundskriv var bl.a. ment å skulle presisere en endring av regelverksforståelsen m.h.t. kriteriene for å føre jakker i tolltariffens posisjon 61.03/61.04 og 62.03/62.04. Jakkene i nevnte posisjoner skal være dressjakker eller dressjakkeliknende jakker. Imidlertid trenger ikke samtlige av de krav som gjelder for dress- og draktjakker som fastsatt i note 3.a til kap. 61 og 62 å være oppfylt for jakker som innføres særskilt (sistnevnte kan f.eks. ha lukning ved hjelp av glidelås).

Dessverre viser det seg at rundskrivet har blitt tolket slik at det ikke lenger skal føres jakker i tolltariffens posisjon 61.10., fordi posisjon 61.10 ikke er oppført i rundskrivet som eksempel på posisjoner hvor jakker føres. Dette medfører ikke riktighet. Vi vil i denne sammenheng påpeke, at opplistingen ikke er uttømmende, men kun angir eksempler på posisjoner hvor jakker kan klassifiseres.

Posisjon 61.10 har følgende ordlyd: ”Gensere, jumpere, pullovere, cardigans, vester og liknende varer, av trikotasje”. Det er altså i posisjons-teksten fastsatt, at cardigans og liknende varer blir å føre i posisjon 61.10. ”Cardigans” er strikkejakker uten krave, lommer og slag, og med knapper som lukkeanordning. De rekker normalt til livet og har ikke ribbekant eller liknende strammeanordning nederst. I posisjon 61.10 føres imidlertid også ”liknende varer” (for eksempel liknende i forhold til cardigans). Disse jakkene kan være utstyrt med knappelukning eller glidelåslukning, med ribbekant nederst, med krage og eventuelt lommer.

Vi vil presisere at også cardigansett føres i posisjon 61.10. Dette fordi et cardigansett består av en trikotert jakke og en trikotert pullover i samme materiale og utforming. Både cardigans og pullovere er positivt nevnt i posisjonsteksten til posisjon 61.10. Cardiganssett som i tillegg til forannevnte også består av et plagg til å dekke underkroppen, anses som ensembler i posisjon 61.03 eller 61.04 forutsatt at kravene i note 3.b til kapittel 61 er oppfylt.