Gå til innhold

[Utgått]Tolltariffen - klassifisering av visse jakker, bluser, skjorter og skjortebluser

På bakgrunn av flere henvendelser vedrørende klassifisering av visse kategorier klær vil direktoratet til orientering gi følgende opplysninger:

Klassifisering av jakker:

Posisjon 61.03 lyder: ”Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), av trikotasje, for herrer eller gutter”. Ordlyden til posisjonene 61.04, 62.03 og 62.04 er nesten identiske, dog slik at posisjonene 61.04 og 62.04 gjelder klær for damer eller piker, og at posisjonen som hører under kapittel 62 gjelder for klær som ikke er trikoterte. 


I ”Kommentarer til HS-nomenklaturen” er kommentarene til posisjon 61.03, med nødvendige tillempninger, utvidet til å gjelde også for de øvrige forannevnte posisjoner. Punkt C i kommentarene til posisjon 61.03 har følgende ordlyd:
”Jakker og blazere” som har de samme kjennetegn som dressjakker som beskrevet i note 3 a til dette kapittel og under pkt. A ovenfor, bortsett fra at ytterstoffet (unntatt ermer, eventuelle slag og eventuell krage) kan bestå av tre eller flere deler (hvorav to er foran) som er sydd sammen i lengderetningen. Posisjonen omfatter imidlertid ikke anorakker, vindjakker, skijakker og liknende plagg som hører under posisjon 61.01 eller 61.02.

Imidlertid, kommentarene har ingen legal status, men er kun forklarende anmerkninger som verken kan utvide eller innskrenke vareomfanget fastsatt i de konvensjonsbestemte tekster, dvs de legale noter og posisjonstekster. Når det gjelder de fire angjeldende posisjoner så er det i posisjons-teksten fastsatt at posisjonen omfatter ”jakker”. Selv om ikke andre kategorier jakker enn de som er omfattet av punkt C er omtalt særskilt i kommentarene til disse posisjoner, så må likevel punktet utelukkende anses å gi uttrykk for eksempler på jakker som hører under posisjonen. Posisjonsteksten setter ingen slike begrensninger i vareomfanget som synes å fremkomme av punkt C, og posisjonene må derfor anses å omfatte alle typer jakker som ikke er bedre beskrevet eller omfattet av andre posisjoner i de respektive kapitler (som f.eks. posisjonene 61.01, 61.02, 61.13, 62.01, 62.02 og 62.10).

Av dette følger at jakker under de nevnte posisjoner både kan ha glidelås som lukning og f.eks. være forsynt med en hette. Jakkene behøver heller ikke ha fôr.

Klassifisering av bluser, skjorter og skjortebluser:
”Kommentarer til HS-nomenklaturen” gir til en viss grad en beskrivelse av bluser og skjortebluser som blir å føre i henholdsvis posisjon 61.06 og posisjon 62.06 i tolltariffen. Kommentarene er imidlertid ikke utfyllende, og direktoratet finner å kunne støtte seg til ”Forklarende Bemærkninger til KN” (KN - den Kombinerte Nomenklatur - er EUs nomenklatur for klassifisering av varer). I forannevnte publikasjon beskrives bluser og skjortebluser på følgende måte (oversatt til norsk):

Bluser:
Bluser for damer eller piker er lette klesplagg beregnet til å dekke overkroppen, fantasifulle og oftest løstsittende, med eller uten ermer, med enhver form for halsutskjæring eller minst med skulder-stropper, med knapper eller annen form for lukning (kun i tilfeller hvor plagget er meget nedringet kan det være uten knapper eller lukning), også med pynt slik som slips, kniplinger, lisser eller broderi.

Skjorter og skjortebluser:
Skjorter og skjortebluser for damer eller piker er klesplagg beregnet til å dekke overkroppen, med hel eller delvis åpning fra halsutringningen, med ermer, vanligvis med krave, med eller uten lommer, bortsett fra lommer under beltestedet. Disse klesplagg er av samme snitt som skjorter for herrer eller gutter, og derfor er åpningen vanligvis plassert på forsiden. De to delene av åpningen lukker eller overlapper fra høyre mot venstre. I medhold av note 9 til kapittel 61, kan skjorter og skjortebluser ha en åpning med kanter som ikke overlapper.

Klesplagg i denne posisjon rekker lengre enn til livet; bluser er vanligvis kortere enn de andre klesplaggene nevnt ovenfor.

I tillegg vil direktoratet tilføye følgende opplysninger:
Tennisskjorter/piqueskjorter:
Av kommentarene til posisjon 61.05 fremkommer det bl.a. at dresskjorter, sportsskjorter og fritidsskjorter blir å føre i denne posisjonen. Direktoratet ønsker å presisere at de fleste såkalte trikoterte ”tennisskjorter” eller ”piqueskjorter” med krave og delvis åpning fra halsutringningen, tilfredsstiller betingelsene fastsatt i note 5 til kapittel 61 og er omfattet av ordlyden til posisjon 61.05 og 61.06 som skjorter. KNs bemærkninger vedrørende skjorter i posisjon 61.06 gjelder også tilsvarende for posisjon 61.05.

Direktoratet har, for å kvalitetssikre egne vurderinger, undersøkt hvordan andre lands tollmyndigheter klassifiserer slike plagg. På EU-kommisjonens elektroniske base for klassifiseringsuttalelser som finnes på Internett finnes det en rekke vedtak som gjelder slike plagg. De fleste av disse ved-takene reflekterer det samme syn som foran angitt. Det skal imidlertid presiseres at norske tollmyndigheter ikke er bundet av disse vedtakene, og at det finnes vedtak gjengitt i nevnte base som vi ikke kan slutte oss til. Vi presiserer i denne sammenheng at skjorter i posisjon 61.05/61.06, i samsvar med det som er fastsatt i note 5 til kapittel 61, ikke kan ha ribbekant eller annen form for strammeanordning nederst.

For de som måtte være interessert i å konsultere EUs elektroniske base for klassifiserings-uttalelser (EBTI), kan det opplyses at denne basen finnes på: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en.