Gå til innhold

[Utgått]Eksportavgift på fisk - tørkede rygger

Tørkede rygger skal ha samme eksportavgift som for tørkede hoder.
I henhold til forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport, av
13. desember 2000 nr. 1253, skal det i dag betales en avgift på 0,60 % av fob-verdien på tørkede fiskehoder.
 
Tørkede rygger har i følge Eksportutvalget for fisk (EFF) samme anvendelsesområde og marked som tørkede fiskehoder. Av denne grunn vurderer Fiskeri- og kystdepartementet å endre gjeldende forskrift for at disse to produkter skal få avgiftsmessig lik behandling.
 
Inntil slik forskriftsendring skjer, har departementet bestemt at tørkede rygger og øvrig tørket avskjær av fisk skal avgiftsbehandles på samme måte som tørkede fiskehoder.
Toll- og avgiftsdirektoratet har lagt til rette for at avgiftssatsen for tørkede rygger og annet avskjær av fisk kan deklareres på varenummer 03.05.5104 inntil forskriftsendring er gjennomført.
Ved deklarering i TVINN ved utførsel på dette varenummeret skal det deklareres enten FF101 med sats 1,05P eller FF100 med sats 0,60P, avhengig av om det er annen rundfisk eller tørkede rygger.
 
Dette gjelder inntil annet blir bestemt.
 
Fra 1. april er dette rundskrivet erstattet av rundskriv 10/06761.