Gå til innhold

[Utgått]Fiskeeksportavgift

Fra 1. april 2010 er det endringer i fiskeeksportavgiften.
Fiskeri- og kystdepartementet har ved forskrift 19. januar 2010 nr. 43 vedtatt endringer i avgiftssatser og varegrupper for avgift på fiskeeksport.
 

Forskriften gjør endinger i forskrift 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten på fisk og fiskevarer, forskrift 11. oktober 2000 nr. 1056 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen og forskrift 13. desember 2000 nr. 1253 og samordnet oppkreving av avgift på fiskeeksport. Forskrift 30. desember 1988 nr. 1253 om avgift på hermetikk oppheves.

Følgende avgiftsgrupper og -satser gjelder fra 1. april 2010:
 
Pkt. Vareslag Sats      
a Fisk og fiskevarer med unntak av produkter nevnt i bokstav b, c, d og e (herunder røkt laks og ørret, varer under tolltariffens posisjon 16.05 og tørkede fiskehoder, tørkede rygger og øvrig tørket avskjær 0,80 %
b Laks og ørret og produkter av disse, med unntak av røkt laks og ørret, hvor det svares avgift etter bokstav a 1,05 %
c Tilberedt eller konservert fisk, jf. tolltariffens posisjon 16.04 0,50 %
d Tørrfisk, klippfisk og saltfisk (herunder saltfilet) og produkter av disse, med unntak av tørkede fiskehoder, tørkede rygger og øvrig tørket avskjær 1,05 %
e Fiskemel og fiskeolje, jf. tolltariffens varenummer 15.04.2021, 15.04.2031, 23.01.2010 og 23.01.2090 0,30 %

 

I henhold til skattebetalingsforskriften § 10-4-1 første ledd bokstav b (jf. § 1-2-1) gjelder en minstegrense på 100 kroner per utførselsdeklarasjon.

Departementet har videre bestemt at avgiftssatsen for varer under punkt a ovenfor endres til 1,05 % fra 1. januar 2011.