Gå til innhold

[Utgått]Testet elektronisk grensepassering på Ørje

I mai har det som en del av arbeidet med ekspressfortolling blitt testet ut løsninger for elektronisk grensepassering på Ørje. Ekspressfortolling er en ny prosedyre som skal effektivisere og digitalisere innførselsprosessen for næringslivet.

Ekspressfortolling går i hovedsak ut på at elektroniske manifester med all relevant informasjon om varer og kjøretøy skal sendes inn til og behandles av Tolletaten før grensepassering. Fristilling av varer skjer elektronisk. Kjøretøyets ankomst registreres elektronisk ved hjelp av ANPR kameraer. Dersom varene skal frigis vil sjåføren få grønt lys og kan kjøre ut av tollsonen uten å stoppe. Dersom sjåføren gis rødt lys, skal vedkommende henvende seg i ekspedisjonen.

Testet bom, lys og ANPR

Bom, lys og nye ANPR-kameraer er på plass på Ørje tollsted. 4. mai 2018 gjennomførte ekspressfortollingsprosjektet en test av den elektroniske grensepasseringsløsningen.

Intensjonen med testen var å få testet samspillet mellom ANPR-kameraer, manifestsystem, bom og lys, samt plasseringen av bom og ANPR-kameraer. For å få gjennomført en mest mulig realistisk test var det nødvendig å ha tilgang til kjøretøy som normalt brukes ved varetransport til landet. Kingsrød Transport AS løste dette ved å stille med tre sjåfører og tre vogntog på 18 meter. Under testen hadde ekspressfortollingsprosjektet også teknisk bistand fra Roadsworks Traftec AS, Siemens AS og ANPR-prosjektet i Tolldirektoratet.

Testet ulike scenarioer

Testen pågikk det meste av dagen ved at vogntogene kjørte frem og tilbake over grensen og testet ut ulike scenarioer ved ankomst til rød sone på Ørje. En viktig del av testen var å kjøre flere biler relativt tett etter hverandre, slik at vi fikk testet hurtigheten i systemet og om sjåførene oppfattet hvilket signal som var ment for den enkelte.

Vi fikk bekreftet en del teorier som viser at løsningen fungerer bra, men som ved all testing ble det også avdekket feil og ting som kan og bør forbedres.

Innspill til forbedringer

Tilbakemeldingene fra sjåførene som deltok testen var positive, men ekspressfortollingsprosjektet fikk også konkrete innspill til forbedringer av brukeropplevelsen.

– Slike tester er av stor verdi for oss og er helt nødvendige for at vi skal få en velfungerende løsning. Vi er også veldig glade for at Kingsrød ønsket å delta, sier prosjektleder Marianne Riise.

– På bakgrunn av tilbakemeldinger og innspill kan vi «fintune» systemet. I dag er alt utstyr mobilt. Det er med hensikt, nettopp fordi vi kanskje må flytte på ting etter hvert. I en mer permanent løsning kan det også bli aktuelt å vurdere endringer i infrastrukturen på tollsteder, forklarer Riise.

Hun påpeker at etter hvert som løsningen forbedres og ny funksjonalitet legges til, vil det bli gjennomført nye tester hvor Tolletaten også da vil være avhengig av bistand fra næringslivet for å få til realistiske tester.

Representanter fra Kingsrød Transport AS: venstre side av bordet Johnny Hansen, Per Braathe (sjåfør), Jon Trygve Hagen, Henning Johansen (sjåfør) og førstemann på høyre side Christophe Robert Stacke (sjåfør).