Gå til innhold

Ekspressfortolling

Det skal startes opp en pilot i ekspressfortolling ved Ørje tollsted i 2018.

Prosjektet ekspressfortolling skal teste en ny prosedyre for deklarering og fortolling, der målsettingen er å effektivisere og digitalisere innførselsprosessen for næringslivet.

Foto: Terje Heiestad

Prosedyren går i hovedsak ut på at all relevant informasjon om varer og kjøretøy skal sendes inn og behandles av Tolletaten før grensepassering, samt at fristilling av varer skjer elektronisk.

Prosjektet ble opprettet som følge av et behov for fornying av Tolletatens inn- og utførselsprosedyrer. Arbeidet med digitalisering og behandling av informasjon før grensepassering er en del av Tolletatens nye strategi om mer effektive prosedyrer, et modernisert regelverk og en bedre utnyttelse av teknologiske muligheter.

På denne siden finner du informasjon om hva ekspressfortolling er, hva vi ønsker å oppnå, og piloten som skal avholdes i 2018.

Kontakt oss

Dersom du har synspunkter eller ønsker å komme med innspill, send oss gjerne en e-post på ekspressfortolling@toll.no.

Del med andre: