Gå til innhold

Ekspressfortolling

Pilot i ekspressfortolling ved Ørje tollsted

Prosjektet ekspressfortolling tester en ny løsning der målsettingen er å effektivisere og digitalisere innførselsprosessen for næringslivet.

All relevant informasjon om varer og kjøretøy sendes inn og behandles av Tolletaten før grensepassering. Fristilling av varer skjer elektronisk.

Prosjektet arbeider med fornying av Tolletatens inn- og utførselsprosedyrer og er den del av Tolletatens strategi der en viktig målsetting er bedre utnyttelse av teknologiske muligheter. Gjennom prosjektet piloterer vi fremtidens digitale vareførsel.

På denne siden finner du informasjon om hva Ekspressfortolling er, hva vi ønsker å oppnå, og piloten som gjennomføres ved Ørje tollsted.

Slik fungerer løsningen

 

 Foto: Bård Gudim

Kontakt oss

Dersom du har synspunkter, ønsker å komme med innspill eller vil være pilotdeltager, send oss gjerne en e-post til ekspressfortolling@toll.no.

 

Del med andre: