Gå til innhold

[Utgått]Tollkreditt og merverdiavgift ved innførsel

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten. Her er mer informasjon til kunder som fortsatt skal benytte tollkreditt, og om betalerkoder i TVINN.

Skatteetaten overtok ansvaret for tollkredittordningen fra 1. januar 2016. Her kan du lese mer om tollkreditten i 2017 på Skatteetatens nettsider.

Kunder som fortsatt skal benytte tollkreditt

For kunder som importerer varer med toll, særavgift eller forskningsavgift, vil skattekontoret fastsette en reduksjon i kredittgrensen. Skattekontoret vil sende ut egne vedtak om dette.

I tillegg må kunder som benytter lettelser i deklarasjonsplikten ved innførsel (foreløpig deklarering) i henhold til tollforskriften § 4-20-1(4), ha tollkreditt.

Tollkreditten skal også benyttes som før for virksomheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og for de som har tollkreditt i forbindelse med deklarering av eksportavgifter.

Kunder som har stilt garanti

Skatteetaten vil returnere garantidokumenter der det foreligger.

Der tollkreditten skal bestå fordi det utkrediteres toll, særavgift og/eller forskningsavgift, vil skattekontoret vurdere garanti og kredittgrense særskilt og sende eget vedtak til dere.

Deklarering i TVINN

I dagens TVINN er det inntil videre krav om betalerkode på tolldeklarasjonen selv om det ikke er noen avgift å betale.

Virksomheter som fortsatt har tollkreditt må inntil videre beytte betalerkode for tollkreditt (M) selv om deklarasjonen bare omfatter merverdiavgiftspliktige varer.

I de tilfellene hvor det ikke skal betales merverdiavgift, særavgift eller toll, og virksomheten ikke har tollkreditt, anbefaler Tolletaten at man inntil videre benytter deklarantens kode for dagsoppgjør fremfor kode for kontant, for å få en effektiv behandling og raskere frigjøring av varene. Kode for kontantbetaling benyttes kun i de tilfeller hvor det skal betales toll og avgifter, og hvor deklarant ikke stiller sitt dagsoppgjør til disposisjon for varemottaker, eller der hvor varemottaker uten tollkreditt eller dagsoppgjør selv deklarerer varene.

Mer informasjon

Her kan du lese mer om tollkreditt i 2017 på Skatteetatens nettsider.

Her kan du lese mer om deklarering i TVINN på toll.no.