Gå til innhold

[Utgått]Ny utforming/layout på TIR-carnet fra 1. juli 2016

Direktoratet har mottatt informasjon fra IRU (International Road Transport Union) om at de gradvis vil innføre en ny TIR-carnet layout fra 1. juli 2016.

IRU gjennomgår for tiden en prosess med nytt varemerke som inkluderer endringer i deres logo. Dette gjenspeiles nå på deres hjemmesider og vil gradvis vises på alt kommunikasjonsmateriale.

TIR-carnet er ikke unntatt denne endringen, og fra 1. juli 2016 vil IRU gradvis innføre en ny utforming/layout på TIR-carnet.

Denne nye utformingen vil bare berøre TIR-carnet med 6 og 14 kuponger (volet). Du må imidlertid være oppmerksom på at IRU vil fortsette å utstede TIR-carnet med dagens layout (4, 6, 14 og 20 kuponger) inntil lagrene er tømt. Dette innebærer at dagens utforming av TIR-carnet fortsatt er gyldig også etter 1. juli 2016. Når lagrene er tomme, vil kun TIR-carnet i ny layout med 6 og 14 kuponger (volet) være i omløp.

I Norge er det Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som administrerer salg av TIR-carnet. For nærmere informasjon om nytt TIR-carnet ta kontakt med NLF.