Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - Norsk Returkartong AS

Norsk Returkartong AS har miljøavgift på drikkevareemballasje.

Miljødirektoratet har fattet vedtak om redusert avgift og fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017.

Miljødirektoratet har i brev av 15. juni 2016 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Norsk Returkartong AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017. 

Retursystemet til Norsk Returkartong AS gjeld for drikkevareemballasje av kartong (eingongsemballasje). 

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i den gjeldande perioden, er fastsett til 94 %. Dette inneber ei avgift på 6 % av ordinær sats.

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MA106, 206, 306 og 406.