Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - Norsk Returkartong AS

Norsk Returkartong AS har miljøavgift på drikkevareemballasje, som er et retursystem for drikkekartong til skular og barnehagar som har rett til tilskot- vedtak om reduksjon av avgift.

Miljødirektoratet har fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017.

Miljødirektoratet har i brev av 15. juni 2016 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Norsk Returkartong AS – det retursystem som gjeld drikkekartong til skular og barnehagar som har rett til tilskot. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017. 

Retursystemet til Norsk Returkartong AS gjeld for drikkevareemballasje av kartong (eingongsemballasje). 

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i den gjeldande perioden, er fastsett til 95 %. Dette inneber fullt fritak for avgifta.

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MA405.