Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - Norsk Metallgjenvinning AS

Norsk Metallgjenvinning AS har miljøavgift på drikkevareemballasje.

Miljødirektoratet har fattet vedtak om reduksjon av avgift og fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017.

Miljødirektoratet har i brev av 15. juni 2015 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Norsk Metallgjenvinning AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017.  

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 72 %. Dette inneber ei avgift på 28 % av ordinær avgift. 

Retursystemet til Norsk Metallgjenvinning AS gjeld for drikkevareemballasje (eingongsemballasje) av metall. 

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MB 128, 228, 328 og 428 for drikkevareemballasje i metall.