Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - Askim Frukt- og Bærpresseri AS

Miljødirektoratet har fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017.

Miljødirektoratet har i brev av 15. juni 2016 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Askim Frukt- og Bærpresseri AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 88 %. Dette inneber ei avgift på 12 % av ordinær sats.

Retursystemet til Askim Frukt- og Bærpresseri AS gjeld for drikkevareemballasje av glas (emballasje til gjenbruk).

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MG 112, 212, 312 og 412 for drikkevareemballasje av glas. 

Da det for tida ikkje finst andre medlemmar i ordninga, er det berre verksemda nemnt over som kan deklarere med redusert avgift.