Gå til innhold

[Utgått]Bruk av betalerkode "blank" - stenging av tollkreditt

Mulighet for å benytte blank betalerkode ved deklarering i TVINN ble innført 1. april 2017 som følge av utsatt avregning for merverdiavgift ved innførsel. Koden tilrettelegger for deklarering der det ikke er avgifter å betale.

Fram til nå har Skatteetaten holdt tollkreditten åpen, men denne vil nå bli stengt for mva-registrerte virksomheter som ikke innfører varer med toll og særavgift. Disse vil ikke lenger ha behov for tollkreditt.

Dette betyr at programvareleverandører eller virksomheter som har egenutviklet programvare som kommuniserer med TVINN, må legge til rette for deklarering med blank betalerkode i fortollingssystemet. Blank betalerkode skal benyttes ved deklarering i TVINN når sum av toll og avgifter på deklarasjonen er lik null. Dette gjelder også deklarasjoner ved midlertidig innførsel.

Blank betalerkode kan ikke benyttes for deklarasjoner med kategori FO (foreløpig deklarasjon).

Stenging av tollkreditt vil starte 1. desember 2017.

Dersom dere har spørsmål knyttet til deklareringen i TVINN, kan dere ta kontakt med Tolletaten på tlf. 22 86 03 12. Har dere spørsmål om stenging av tollkreditt, kan dere ta kontakt med Skatteopplysningen på tlf. 800 80 000.