Gå til innhold

[Utgått]Transittering av fisk fanget og brakt i land av EU-fartøyer

Kravet til førstehåndsomsetning oppheves med virkning fra 1. september 2016.

Endringen innebærer at EU-fartøy kan velge å lande fangst i Norge uten å måtte forhåndsomsette fangsten gjennom et fiskesalgslag før den utføres. 

EU-fartøyene må i slike tilfeller følge de bestemmelsene som er fastsatt i forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy, herunder at fangsten bare kan landes hos godkjente agenter etter varsel til Fiskeridirektoratet.

Fritaket for FF-avgift for fisk i transitt vil gjelde.

De aktørene som utfører fisk må sørge for at dette gjøres i tråd med fiskerimyndighetenes regelverk. Tolletaten kan tillate oppstart av en transittering av varen i samsvar med Transitteringskonvensjonens bestemmelser. 

Med dette bortfaller fiskerimyndighetene krav fra 1. mai 2014 om at all fisk, herunder "EU-fisk", landet i Norge, skal omsettes gjennom et fiskesalgslag før den kan utføres.