Gå til innhold

[Utgått]Transittering - garantidokumenter under nødprosedyre

Fremleggelse av garantisertifikater TC31 og TC33 samt Enkelgarantiblankett TC32 ved avgangstollstedet ved oppstart av nødprosedyre.

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv av 15.06.04 (ref 2004/1779) vedrørende rutiner ved driftsstans (nødprosedyre) når TET/NCTS er utilgjengelig.

Etter at det elektroniske garantisystemet i Tollvesenets elektroniske transitteringssystem (TET) trådde i kraft 5. desember 2005, er det ikke lenger krav om å legge frem garantisertifikatene (TC31 og TC33) og enkelgarantiblanketten (TC32) ved oppstart av en transittering, da alle garantidata er registrert i det elektroniske garantisystemet (GMS).

Direktoratet har imidlertid mottatt tilbakemelding om at det har oppstått problemer med garantien på avgangstollstedet i de tilfeller hvor det har vært behov for å benytte nødprosedyre, og hvor garantidata ikke kan kontrolleres i GMS.

Ved bruk av nødprosedyre må de gamle papirbaserte transitteringsprosedyrene benyttes. Den hovedansvarlige må i slike tilfeller, ved oppstart av en transittering under normalprosedyre, kunne legge frem garantisertifikatene TC31 (Universalgaranti) eller TC33 (Garantifritak) ved avgangstollstedet.

I de tilfeller Enkelgarantiblanketter (garantikode 4) benyttes, må den hovedansvarlige kunne legge frem en papirutgave av Enkelgarantiblanketten (TC32) ved avgangstollstedet. Alle transportører/ hovedansvarlige som benytter Enkelgarantiblanketter bør ha noen papirblanketter liggende til bruk i nødprosedyre. Logistikk og Transportindustriens Servicekontor AS har trykket opp en egen nummerserie på papirblanketter som de vil gjøre tilgjengelig for sine kunder til bruk ved nødprosedyre.

Eventuelle spørsmål om garantier ved bruk av nødprosedyre, må rettes til nærmeste regiontollsted eller til Logistikk og Transportindustriens Servicekontor AS når det gjelder bruk av Enkelgarantiblanketter (TC32).