Gå til innhold

[Utgått]Periodisk fortolling av laverdiforsendelser - Tollvesenet åpner for forenklet tollbehandling

Tollvesenet åpner nå for søknad om tillatelse til forenklet tollprosedyre og periodisk deklarering av lavverdisendinger til privatpersoner.
Etter endring av tollovforskriften kan Tollvesenet åpne for at store aktører som formidler lavverdiforsendelser til private, kan søke om tillatelse til en forenklet tollprosedyre og periodisk deklarering. Gamle tillatelser løper inntil det er søkt om ny tillatelse, men ikke lengre enn 1. juni. Dette betyr at man må søke innen 20. april for å gi Tollvesenet tid til å behandle søknadene innen fristen.
Etter at ny forskrift til tolloven - § 4-20-5. Unntak fra kravet til én mottaker per deklarasjon- trådde i kraft, kan nå Tollvesenet åpne opp for søknader for tillatelse til forenklet tollprosedyre og periodisk deklarering av lavverdisendinger til privatpersoner. Tillatelsen gjelder for foretak som behandler store mengder post eller andre typer forsendelser, adressert til private mottakere, og med en verdi kr 200,- og kr 1000,-. Tillatelsen gjelder bare for ordinære lavverdisendinger som ikke er underlagt restriksjoner eller særavgifter.
 
Ordningen erstatter alle midlertidige tillatelser på forsendelsesområdet, men disse tillatelsene vil allikevel være gyldig i en overgangsperiode frem til nye søknader er blitt behandlet senest 1. juni i år. Det er utarbeidet en søknadsveileder for foretakene som skal lette søknadsprosessen. Det er ellers lagt opp til et samarbeid mellom Tollvesenet og de foretakene som søker om lettelsene. Det er verdt å merke seg at tillatelsene er ment for foretak hvor virksomheten har et vesentlig omfang slik at de vil få en vesentlig lettelse. Foretakene bør søke innen 20. april for å være sikre på at tollvesenet rekker å behandle søknadene innen fristen.