Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til Tolltariffen 2015

Varenummer det er liten handel med er fjernet.

For å unngå feilklassifisering av reker som er pillede, fryste og kokte er det foretatt en endring i ordlyden i vareomfanget til underposisjon 1605.21, samt varenummer 16.05.2901. Endringen er kun ment som en presisering av vareomfanget i posisjon 16.05.

Det er foretatt endringer med henblikk å forenkle tolltariffen. Det er spesielt i kapittel 85 og 90 det er gjort en rekke sammenslåinger av varenummer det er liten handel med.

Vi har lagd to tabeller som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår.

Den første tar utgangspunkt i 2015-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2014-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring.

Den andre tabellen tar utgangspunkt i 2014-utgaven og viser hvor varene har blitt flyttet til 2015-utgaven.

korrelasjonstabell 2015 - 2014

korrelasjonstabell 2014 - 2015

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Fire frihandelsavtaler ble iverksatt i løpet av 2014, med henholdsvis Samarbeidsrådet for Gulf-statene (GCC), Colombia, Costa Rica og Panama. Oversikt over preferansetollsatsene for varer med opprinnelse i disse landene ble innarbeidet i den elektroniske tolltariffen da avtalene ble iverksatt. De er nå også innarbeidet i den trykte utgaven.

1. januar iverksettes frihandelsavtalen Bosnia-Hercegovina. Preferansetollsatsene for varer med opprinnelse i Bosnia-Hercegovina er innarbeidet i årets utgave (landkode BA).

GSP-ordningen er opphørt for Colombia, Costa Rica og Panama. For Bosnia-Hercegovina opphører ordningen 1. april. Dette fordi GSP-ordningen vanligvis stoppes når Norge inngår en frihandelsavtale med et GSP-land.

Grønt vedlegg

Tollnedsettelser som det tidligere var nødvendig å søke Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) om før fortolling er nå tilgjengelig i TVINN med eget skriv. Se tolltariffens grønne vedlegg for opplysninger om vareomfang, tollsatser og annen informasjon.

Dessverre er det oppgitt feil informasjon i det grønne vedlegget i den trykte utgaven. For å få tollnedsettelsen i TVINN må det angis kode GEN (ikke UND) i rubrikk 44. I tillegg må bokstaven S stå foran skrivet, f.eks. "S14/89610". I den elektroniske tolltariffen og pdf-versjonen står det riktige koder.  

Landlistene

Listene er oppdatert med valutaer, valutakoder, henvisning til frihandelsavtaler og landgruppetilhørlighet innenfor GSP-systemet. Opplysningene er kun veiledende. 

Publisering

Trykt versjon av tolltariffen forventes å foreligge i uke 51/52. Den kan kjøpes for 185,- inkl. mva (frakt kommer i tillegg) fra:

Cappelen Damm v/Cappelen Damm Akademisk, 0055 Oslo

e-post: akademisk@cappelendamm.no

web: www.cda.no

Telefon 21 61 65 00

Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.

Nedlasting