Gå til innhold

Oversikt over godkjende eksportørar

Her finn du ei oversikt over norske eksportørar som har status som godkjende eksportørar. 


Sjå kva for norske eksportørar som er godkjende (pdf)

Sjå kva for norske eksportørar som er godkjende (xlsx)

Lista blir jamleg oppdatert etter kvart som eksportørar blir godkjente, går ut eller som følgje av andre endringar.