Gå til innhold

Eksport- og importsanksjoner mot Russland

På bakgrunn av Russlands militære angrep på Ukraina, har EU har innført import- og eksportrestriksjoner mot Russland, Belarus og noen deler av Ukraina. Formålet med tiltakene er å hindre Russlands finansiering av krigen og sanksjonene blir stadig skjerpet.

Hos Utenriksdepartementet finner du informasjon om sanksjonene, og deres veileder til næringslivet. 

Utenriksdepartementet er også ansvarlig for eksportkontrolloven og eksportkontrollforskriften, samt selve forskriften som regulerer Norges import/eksportrestriksjoner mot Russland, og Belarus.

PST har laget en indiaktorliste som kan hjelpe deg å unngå ulovlig handel. 

Eksportørens ansvar 

Det er eksportørens ansvar at en vare utføres i henhold til gjeldende regelverk. Eksportører skal foreta en egenvurdering av om en vare er omfattet av gjeldene restriksjoner. Egenvurderingen må kunne dokumenteres og presenteres i en kontroll. 

Egenvurderingen bør omfatte følgende:  

  • Beskrivelse av varen som er vurdert.
  • Klassifisering eller referanse til varepost i deklarasjonen. 
  • Referanse til aktuelle bestemmelser i regelverket.
  • Varens egenskap, utforming, spesifikasjon og bruksområde med forklaring på hvorfor varen kan eksporteres.  

Denne listen er ikke uttømmende og må tilpasses den enkelte bedrift og vare som skal utføres. Her kan du se et eksempel på en god egenvurdering.

I deklarasjonen kan det oppgis i rubrikk 44 at en egenvurdering er foretatt. Det er eksportørenes ansvar å sørge for at det foreligger en gyldig eksportlisens for eksport av lisenspliktige varer. 

Eksportkontroll: Strategiske varer, våpen, forsvarsmateriell og flerbruksvarer

Eksport av våpen, forsvarsmateriell, flerbruksvarer og strategiske varer blir regulert av eksportkontrolloven.  

Eksportkontrolloven krever at utførsel av spesifikke varer, teknologi og tjenester har innhentet en utførselslisens fra Utenriksdepartementet før eksporten kan gjennomføres.

Varene som krever utførselslisens fra Utenriksdepartementet fremkommer av Liste I og II som er vedlagt eksportkontrollforskriften.

sf-20130619-0718-01-10.pdf?timestamp=1646355641468Liste I omfatter forsvarsmateriell og sf-20130619-0718-02-10.pdf?timestamp=1706095644365liste II omfatter sivile varer med potensiell militært bruk (flerbruksvarer / "dual use"). Regelverket samsvarer med vareomfanget som er eksportregulert i henhold til EUs lovgiving på området. 

Les mer om eksportkontroll på Utenriksdepartementet sine nettsider.

Import av varer fra Russland

Det er også innført importforbud for enkelte varetyper fra Russland. Kapittel 4 i forskriften viser til varer og teknologier det er forbudt å importere fra Russland.  
Varer det er forbudt å importere er for eksempel forsvarsmateriell, jern, olje, trevirke og stålprodukter. Importforbudet gjelder også varer med russisk opprinnelse.

Klassifisering - nøkkelen til å etterleve bedre

Alle varer skal være klassifisert og ha et varenummer. Forbudet mot enkelte varer er  tilknyttet kapitler i tolltariffen.  Det er derfor viktig at du bruker riktig nummer for at Tolletaten skal effektivt kunne håndtere eksporten, samt sørge for at du overholde regelverket. Finn riktig varenummer i toltariffen. 

I forbindelse med informasjon til Tolletaten er det spesielt viktig med 

  • informasjon om avsender og mottaker 
  • en detaljert varebeskrivelse 
  • sluttbruker 
  • varenummer 

Tolletaten tilbyr kurs i Klassifisering hvor du lærer å bruke tolltariffen og  klassifisere varer. Du finner også  informasjon om hvordan du fyller ut en deklarasjon i vår utførselsveileder.