Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift- vektavgiftsgrunnlag nye biler

Direktoratet har i den siste tiden fått enkelte henvendelser vedrørende vektavgiftsgrunnlaget for engangsavgiften. Direktoratet vil derfor presisere følgende. I henhold til § 3 skal vektavgiftsgrunnlaget være den egenvekt som er fastsatt i forbindelse med kjøretøyets typegodkjenning, med tillegg av ekstrautstyr.

Vegmyndighetene er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å benytte EU- regelene for registrering og typegodkjenning av kjøretøy.

EU- typegodkjenninger inneholder normalt en minimumsvekt og en maksimumsvekt. Minimumsvekten er den versjonen av kjøretøy som ikke inneholder vekt ut over standard utrustning. Mens maksimumsvekten inneholder vekten av den optimale utrustning som versjonen kan leveres med fra produsenten.

Både minimumsvekt og maksimumsvekt i EU-typegodkjenningen inneholder vekt av fører og bagasje (67kg+8kg).

Det er bare et utvalg av det totale antall bilmodeller/versjoner som blir importert til Norge gjennom hovedimportørene. For de kjøretøy som blir importert må disse konverteres fra EU-typegodkjenning til norsk typegodkjenning. Denne oppgaven blir utført av Vegdirektoratet. Historisk har de norske typegodkjenninger ikke inneholdt vekten av fører. Av den grunn blir EU-typegodkjenninger som i dag konverteres til norsk typegodkjenning, fratrukket 75 kg.

For det enkelte kjøretøy skal vektavgiftsgrunnlaget etter norsk typegodkjenning være minimumsvekten. Fram til 1. april skal vekten av eventuelt ekstrautstyr tillegges.

Etter tollovforskriftens kap. 5 er det importørenes plikt å fremskaffe avgiftsgrunnlagene.

Når nye kjøretøy registeres etter typegodkjenning, registrerer vegmyndighetene i dag inn minimumsvekt i autosys/vognkortet.

Ved godkjenninger av kjøretøy kan det forekomme at en på enkelte trafikkstasjoner kun fører inn minimumsvekten som fremgår av norsk typegodkjennning. Denne dokumentasjonen er derimot ikke tilstrekkelig som grunnlag for å gi refusjon av innbetalt engangsavgift.

Direktoratet har fått opplyst at samsvarsertifikatene (COC) som kommer fra VAG- gruppen (representert ved H.A. Møller her i landet) vil egenvekten på det eksakte kjøretøy framgå inklusive utstyr. Dette blir angitt under pkt. 12.1 i samsvarsertifikatene - vekten må imidlertid trekkes i fra 75 kg da fører ikke skal inngå i vektavgiftsgrunnlaget.