Gå til innhold

[Utgått]Skillevegg i varebil kl. 2 og lette lastebiler

Konsekvenser av flytting av skillevegg varebil kl. 2 og lette lastebiler.
Varebiler klasse 2 (med grønne skilt) og lette lastebiler (under 7500 kg) har betydelig redusert avgift i forhold til personbiler. Forutsetningen for den lave avgiften er at disse kjøretøyene skal brukes til varetransport. For å sikre at dette kravet følges, er det innført en regel om lastevolum. Lastevolumet er fastsatt i form av et ”kassekrav”. Dette innebærer at kjøretøyene må kunne frakte en tenkt kasse med nærmere bestemte mål. Målene fremgår i Finansdepartementets forskrift om engangsavgift § 2-3. De fleste trafikkstasjoner og andre i bransjen har derfor laget seg en slik kasse til bruk som test for om kjøretøyene oppfyller kravene.
 
Et annet krav er at det skal være en skillevegg mellom førerrom og godsrom. Skilleveggen utgjør det fremre målepunktet i varerommet. Det er følgelig enkelt å kontrollere. Man setter kassen inn i varerommet og lukker dørene. Går dette, oppfyller kjøretøyene målekravene. Dersom skilleveggen er flyttet eller på annen måte justert, kan en slik endring medføre at kassen ikke lenger går inn i varerommet og at målekravene dermed ikke lenger er oppfylt.
 
Dersom kassen ikke kan plasseres i varerommet som følge av endring i plasseringen av skilleveggen, må kjøretøyet regnes som personbil og det må betales avgift deretter. Det er eieren av kjøretøyet som er ansvarlig for at kravene er oppfylt. Dersom det ved kontroll oppdages at kjøretøyet ikke tilfredsstiller kravene, vil eieren bli ansvarlig for differansen i avgift mellom kjøretøyet som varebil klasse 2/lett lastebil og personbil. Det kan også bli aktuelt med tilleggsavgift i størrelsen 25 – 50 %. Dette må imidlertid avgjøres i det konkrete tilfelle, da tillegget og dets størrelse er avhengig av et skyldkrav.