Gå til innhold

[Utgått]Viktig avklaring vedrørende Redbull

Energidrikker (som f.eks. Red Bull) har etter hvert begynt å bli velkjent for de fleste tolltjenestemenn. Like velkjent er det at regelverket knyttet til slike energidrikker kan virke uklar og følgelig forårsake at ulik praksis oppstår når det gjelder hvordan man håndterer innførselen av slike. Toll- og avgiftsdirektoratet har i brev av 22. august 2000 fått følgende avklaring fra Statens helsetilsyn, som gjelder Red Bull:

Red Bull inneholder, i tillegg til endel B-vitaminer, taurin og koffein. Både taurin og koffein er legemidler. Koffein er likevel akseptert som et tilsetningsstoff i drikker, men bare i mengder som ikke overstiger 150mg/l. Red Bull har en tilsetning som tilsvarer 320mg/liter og klassifiseres dermed som et legemiddel.

Retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler til personlig bruk (IK-2460) sier under punkt
3.1 Reisende

Ved reiser innenfor EØS-området, kan reisende medbringe til personlig bruk et rimelig kvantum legemidler som tilsvarer høyst et års forbruk.

Reisende fra et land utenfor EØS-området kan til personlig forbruk medbringe et rimelig kvantum legemidler som tilsvarer høyst tre måneders forbruk.

Ved innførsel av Red Bull, fra for eksempel Sverige eller et annet EØS-land er betingelsen at det er lovlig innkjøpt, og at mengden ikke overstiger et ”rimelig kvantum”.
Når det gjelder legemidler generelt kan man gå ut fra en standard dosering, men det er ikke så enkelt i dette tilfellet. Taurin brukes knapt som legemiddel i Norge. Rene koffeintabletter er i dag reseptbelagt. De rekvireres sjelden av lege. Mer vanlig er koffein brukt som ett av flere virkestoff i smertestillende tablettpreparater. Da er dosen 50mg – 100mg per tablett som doseres inntil 4 ganger daglig.
Når det gjelder mengde må man ikke bare fokusere på mengden av koffein, men også se på bestemmelsen om ”rimelig kvantum”. Det er ikke vanlig å forskrive koffein til daglig bruk om lengre tid.

Statens Helsetilsyn har på bakgrunn av ovennevnte vurdert at innførsel tilsvarende 1 stk. enhet (boks) Red Bull per dag kan aksepteres. Videre at et årsforbruk skal tilsvare inntil 400 stk. enheter/bokser.


Det presiseres at det må dreie seg om personlig bruk.

Toll- og avgiftsdirektoratet gjør oppmerksom på at dersom verdien overstiger NOK 5000 (eller for kortere fravær enn 24 timer: NOK 2000) så skal det svares avgift av varen.