Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - hybridbiler - forskriftsendring

Finansdepartementet har endret § 3-1 i forskrift om engangsavgift på motorvogner 19. mars 2001 nr. 268.
§ 3-1 annet ledd første setning skal lyde:
 
For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler), inngår ikke effekten knyttet til den elektriske motoren i effektavgiftsgrunnlaget.
 
Forskriften trer i kraft 1. juli 2011.