Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - motorvogner som kun bruker elektrisitet eller hydrogen til framdrift og lette lastebiler som oppfyller rammekravet

Vegdirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet har i samarbeid besluttet å foreta en lemping i prosedyren for enkelte kjøretøy, som i henhold til Stortingets vedtak om engangsavgift mv. er fritatt for engangsavgift. Løsningen vil omfatte følgende kjøretøy:

  • Elektrisk drevet motorsykkel (ELM)
  • Elektrisk drevet bil (ELF)
  • Motorvogn som kun benytter hydrogen som drivstoff (HYD)
  • Lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7501 kg der godsrommets/planets lengde er 300 cm eller mer og i tillegg har en bredde på 190 cm eller mer (FLA)
 
Ved registrering av disse kjøretøyene vil aktuell unntakskode bli maskinelt påført i det sentrale motorvognregisteret (Autosys). Det vil dermed ikke lenger kreves særskilt behandling hos Tollvesenet før registrering.
 
Så snart kontroller for å sikre kjennemerketildelingen er klar, vil det åpnes for registrering av disse kjøretøyene i Autoreg, men dette vil kreve noe videreutvikling.
 
Vegdirektoratet vil informere berørte firmaer når løsningen er på plass i Autoreg.