Gå til innhold

[Utgått]Ny hovedtabell for beregning av bruksfradrag

Fra 1. mai 2007 iverksettes alternativ metode for beregning av bruksfradraget ved første gangs registrering av brukte motorvogner. På denne bakgrunn har Finansdepartementet vurdert om det er behov for en mer detaljert hovedtabell i § 3-3 i forskrift om engangsavgift på motorvogner.
Finansdepartementet har besluttet at hovedtabellen skal endres fra og med 1. mai 2007. Den nye tabellen får flere prosentsatser og en ytterligere differensiering i kjøretøyets alder.
 
Under følger den nye fradragstabellen som skal benyttes ved første gangs registrering av motorvogner gjeldende fra 1. mai 2007:

Bruksfradrag 

Alder over 1 måned                   2 %
Alder over 2 måneder                4 %
Alder over 3 måneder                6 %
Alder over 4 måneder                8 %
Alder over 5 måneder              10 %
Alder over 6 måneder              11 %
Alder over 7 måneder              12 %
Alder over 8 måneder              13 %
Alder over 9 måneder              14 %
Alder over 10 måneder            15 %
Alder over 11 måneder            16 %
Alder over 1 år                        17 %
Alder over 1 år og 2 måneder   19 %
Alder over 1 år og 4 måneder   21 %
Alder over 1 år og 6 måneder   23 %
Alder over 1 år og 8 måneder   25 %
Alder over 1 år og 10 måneder 27 %
Alder over 2 år                        30 %
Alder over 2 år og 6 måneder   33 %
Alder over 3 år                        36 %
Alder over 3 år og 6 måneder   39 %
Alder over 4 år                        42 %
Alder over 5 år                        45 %
Alder over 6 år                        50 %
Alder over 7 år                        55 %
Alder over 8 år                        59 %
Alder over 9 år                        63 %
Alder over 10 år                      67 %
Alder over 11 år                      70 %
Alder over 12 år                      73 %
Alder over 13 år                      76 %
Alder over 14 år                      78 %
Alder over 15 år                      80 %