Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - Lette Lastebiler Med Stor Lasteflate - Unntakskode FLA

Fra 1. januar 2007 har Stortinget vedtatt at lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7501 kg med godsrom som har en lengde på 300 cm
eller mer og i tillegg har en bredde på 190 cm eller mer, er fritatt for engangsavgift.
 
Disse kjøretøyene krever særskilt behandling hos Tollvesenet før registrering. Ved utfylling av Vegdirektoratets blankett NA-0221 bes det om at
unntakskode FLA benyttes, jf Rundskriv nr. 1, Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer pkt. 7.10
 
Den avgiftspliktige må henvende seg til trafikkstasjonen for å få målt godsrommet før saksbehandling hos Tollvesenet.