Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - avgiftsmessig klassifisering av små lastebiler

Krav til setearrangement, godsrom og beskyttelsvegg
Finansdepartementet har ved forskrift 11. oktober 2004 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 og Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. fastsatt endring i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 2-6.

Endringen innebærer at motorvogner med tillatt totalvekt under 7 500 kg bare kan anses som avgiftsfrie lastebiler dersom godsrommet oppfyller kravene som i dag gjelder for varebil klasse 2.

§ 2-6 er gitt følgende ordlyd:

Lastebil

Som lastebil anses motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) eller N3 (lastebil). Motorvogner som teknisk defineres som N2 med tillatt totalvekt 7500 kg eller mindre, må dessuten oppfylle kravene i § 2-3 med hensyn til setearrangement, beskyttelsesvegg, godsrom og lasteplan for å kunne klassifiseres som lastebil i avgiftsmessig forstand.

Motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) med tillatt totalvekt 7500 kg eller mindre og som ikke oppfyller vilkårene i første ledd annet punktum skal i avgiftsmessig sammenheng klassifiseres som enten personbil, campingbil, eller kombinert bil.


Endringen gjelder fra 1. januar 2005.