Gå til innhold

[Utgått]Fritak for avgift på båtmotorer som benyttes i Forsvarets fartøy

I henhold til Stortingets vedtak om avgift på båtmotorer § 2 bokstav e er båtmotorer, som benyttes i Forsvarets marinefartøy, fritatt for båtmotoravgift.

Etter gjeldende praksis omfattes kun sjøforsvarets fartøyer av fritaket. Fartøy tilhørende andre forsvarsgrener faller utenfor. 

I samsvar med Finansdepartementets vedtak av 20. august 2004, skal fritaket for båtmotoravgift avgrenses slik at alle Forsvarets fartøyer, uavhengig av forsvarsgren, skal være fritatt for båtmotoravgift.