Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - avgiftsmessig klassifisering - "4 - hjuls mopeder"

Etter Stortingets avgiftsvedtak om engangsavgift § 4 skal det ved avgjørelsen av hvilken avgiftsgruppe et kjøretøy skal henføres under, benyttes definisjonene i Vegdirektoratets forskrift om krav til kjøretøy (KTK) av 25. januar 1990. 

Dette innebærer at selv om et kjøretøy med 4 hjul teknisk klassifiseres som moped i.h.t. kjøretøyforskriften av 4. oktober 1994, skal det i avgiftsmessig sammenheng regnes som bil i henhold til KTK såfremt den konstruktive hastigheten er på 30 km/t eller mer. Slike kjøretøy skal ikke tillates registrert med mindre det er betalt engangsavgift i avgiftsgruppe a (personbil).

For kjøretøy som er blitt tollbehandlet før 1. januar 2000, tillates disse imidlertid registert også avgiftsmessig som mopeder. Dette må ovenfor trafikkstasjonene dokumenteres ved tollregning eller attestert NA-00221.