Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - endring av vektavgiftsgrunnlaget for ladbare hybridkjøretøy

Fra 1. januar 2015 økes fradraget i vektavgiftsgrunnlaget for ladbare hybridkjøretøy.

Fra og med 1. januar 2015 økes fradraget i vektavgiftsgrunnlaget for ladbare hybridkjøretøy fra 15 % til 26 %.

Justeringen er foretatt gjennom en endring i forskrift 19. februar 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 3-1 fjerde ledd:

§ 3-1 fjerde ledd skal lyde:

For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler), inngår ikke effekten knyttet til den elektriske motoren i effektavgiftsgrunnlaget. Videre skal det gjøres et fradrag på 10 pst. i vektavgiftsgrunnlaget. Dersom motorvognen er utstyrt med batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde (ladbare hybridbiler), skal fradraget i vektavgiftsgrunnlaget utgjøre 26 pst.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2015.