Gå til innhold

[Utgått]SAS Norge (Inflight Service Norway AS) - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har i brev av 14. juni 2013 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til SAS Norge AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2013 til og med 30. juni 2014.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 80 %. Dette inneber ei avgift på 20 % av ordinær sats.

Retursystemet til SAS Norge AS gjeld for drikkevareemballasje av boksar i aluminium (eingongsemballasje).

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MB 120, 220, 320 og 420 for drikkevareemballasje av aluminium.