Gå til innhold

[Utgått]Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) har i brev av 14. juni 2013 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Plastretur AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2013 til og med 30. juni 2014.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 87 %. Dette inneber ei avgift på 13 % av ordinær sats.

Retursystemet til Plastretur AS gjeld for drikkevareemballasje av plast.

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MP 113, 213, 313 og 413 for drikkevareemballasje av plast.