Gå til innhold

[Utgått]Miljøgebyr på batterier - endring i gebyrsatser og -koder fra 1. april 2013

Fra 1. juli 1994 har Tollvesenet, på vegne av AS Batteriretur, oppkrevd gebyr på batterier som innføres av virksomheter som er tilsluttet AS Batteriretur.

Gebyrsatsene og vareomfanget fastsettes av AS Batteriretur.

 

Fra 1. april 2013 er det gjort endringer av gebyrsatser og gebyrgrunnlag for:

  • Varenummer 85.06.5000 Galvaniserte elementer og batterier – av litium. I tillegg til dagens gebyrkode BO 100 skal gebyrkode BG 500 (litium - industribatterier) benyttes og gebyrsatsen er kr 15,- pr kg.
  • Varenummer 85.07.6000 Li-ion akkumulatorer. Tidligere gebyrkode BG 200 fjernes fra dette varenummeret og erstattes med BG 600 (litium - ion akkumulatorer industri). Gebyrsatsen er kr 6,- pr kg.

Gebyret skal deklareres i TVINN.

Nærmere opplysninger om gebyret gis av:

AS Batteriretur, postboks 97, 1740 Borgenhaugen (www.batteriretur.no)

Se mer under avgifter og gebyrer.

Direktoratet vil samtidig gjøre oppmerksom på at vi for framtiden ikke vil sende ut tilsvarende informasjon om endringer i satser og koder i denne form. Informasjonen vil bli gitt i veilederen under «endringskommentarfeltet» på tollvesenets nettside.