Gå til innhold

[Utgått]Avgifter på drikkevareemballasje - endring i forskrift om særavgifter

Toll- og avgiftsdirektoratet vil med dette informere om endring i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter §§ 3-5-3 og 3-5-4.

Toll- og avgiftsdirektoratet vil med dette informere om endring i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 3-5-3 og 3-5-4. Endringen gjelder fritaket for miljøavgift ved returandel over 95 %. Forskriftsendringen er en stadfestelse av praksis, og innebærer ingen endring i gjeldende rett.

Endringen er kunngjort på Lovdata.