Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - Norsk Resirk AS - tilbakebetaling av for mye innbetalt avgift

Klima- og forurensningsdirektoratet har endret tidligere fastsatt returandel for drikkevareemballasje for medlemmer i Norsk Resirk AS 2012-2013.

Toll- og avgiftsdirektoratet har mottatt kopi av vedtak 12. februar 2013 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) etter klage fra advokatfirmaet Nordia på vegne av Norsk Resirk AS, over Klifs vedtak av 12. juni 2012. Vedtaket fra Klif innebærer at forventet returandel for perioden fra og med 1. juli 2012 til og med 30. juni 2013 settes til 95 % for bokser i aluminium og stål, mens returandelen for PET-flasker holdes uendret.

Den endrede retursatsen innebærer at medlemmer av Norsk Resirk AS som benytter denne type emballasje har innbetalt for mye avgift i perioden, 1. juli 2012 til 28. februar 2013, jf. Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareemballasje § 2 annet ledd og særavgiftsforskriften § 3-5-3. Etter en gjennomgang har direktoratet kommet frem til at tilbakebetalingen skal gjennomføres ved at den enkelte avgiftspliktige omberegner tidligere leverte avgiftsoppgaver. Dette gjelder kun medlemmer i Norsk Resirk AS sitt retursystem. Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av fremgangsmåten for omberegning og hvilke koder som skal benyttes.

Utfylling av avgiftsoppgave ved omberegning

Det skal fylles ut en omberegningsoppgave for hver av de aktuelle terminer (termin 7, 8, 9, 10, 11 og 12 i 2012 og termin 1, 2, i 2013. Dette gjøres ved bruk av blankett for særavgifter og gebyrer hvor det krysses av for omberegning.

Alle oppgavelinjer i opprinnelig oppgave som gjelder avgiftstypene MB 106, 206, 306 og 406 skal omberegnes, også oppgavelinjer som gjelder fritak/retur (oppgavelinjer med tilleggskode).

Særavgiftsoppgave som er levert manuelt må omberegnes og leveres manuelt, mens særavgiftsoppgave som er levert elektronisk (via ELSÆR) skal omberegnes i ELSÆR.

Omberegningsoppgaven skal være en fullstendig oppgave for angitt termin, med korreksjon av ovennevnte avgiftsgrupper.

Videre skal det i merknadsfeltet gis opplysning om hvilke varelinjer i den opprinnelige oppgaven som omberegnes.

  • Avgiftstypen skal være MB tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Avgiftsgruppen skal erstattes slik at (MB) 106 føres som (MB) 105, (MB) 206 føres som (MB) 205 osv.
  • Tilleggskoden er tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Dato fylles kun ut på linjen ved bruk av tilleggskode 50/51.
  • Satsen er den korrekte satsen i forhold til tabellen under. Merk. at satsen endres fra og med første termin 2013 (endring i avgiftssatsen fra 1. januar 2013).
  • Antall er tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Samlet beløp er summen av oppgavelinjen, dvs. korrekt avgift etter endring. Det vil være differansen mellom denne summen og tidligere innbetalt avgift som utbetales.
  • I merknadsfeltet skal det stå følgende tekst: "Korrigert oppgave for... termin 2012/2013. Linje......... er korrigert jfr. rundskriv 13/00916."

Oversikt over tidligere og ny avgiftstype/-gruppe og sats

Termin Avgfitstype Avgiftsgruppe

 

Ny avgiftstype

 

Ny avgiftsgruppe Ny sats
7 tom 12 2012 MB 106 MB 105 0,00
7 tom 12 2012 MB 206 MB 205 0,00
7 tom 12 2012 MB 306 MB 305 0,00
7 tom 12 2012 MB 406 MB 405 0,00
1 tom 2 2013 MB 106 MB 105 0,00
1 tom 2 2013 MB 206 MB 205 0,00
1 tom 2 2013 MB 306 MB 305 0,00
1 tom 2 2013 MB 406 MB 405 0,00

 

Renteberegning

Som en konsekvens av at tilbakebetalingen er et resultat av et omgjøringsvedtak fra Klif, er beløpet som betales tilbake rentebærende fra innbetalingstidspunktet og frem til 3 uker etter fattet vedtak jf. skattebetalingsloven § 11-4 og § 10-60. Tollregionen vil beregne dette i forbindelse med fastsettelsen av omberegningen.