Gå til innhold

[Utgått]Endringer og presiseringer til meldingshåndbok elektronisk transittering (versjon 3,0) - TET

Det er en del TET-meldinger fra næringslivet som blir avvist av ulike årsaker. Direktoratet ønsker med dette å informere om de forskjellige feilsituasjonene.

1) Segment 'GIS 119'

skal ikke være med i melding IE015 (deklarasjonsdata) fra deklarant. Dette er det informert om tidligere i rundskriv 2003/0350, datert 15.03.04 og 2004/1753-2 datert 07.06.04.

2) Segment 'CNT 16'
angir antall forseglinger. Når det ikke er påsatt forsegling, skal dette segmentet ikke være med (utelates) i meldingene IE015, IE007 og IE044. Tallet i dette segmentet må være større enn null, verdien '0' er ikke gyldig.

3) Segment 'CNT 5'
som angir totalt antall vareposter, skal alltid være med i melding IE044 - Lossemerknader.
Betingelse 210 som tidligere var knyttet til dette datafeltet er fjernet.

4) Når hel varepost mangler skal korrigert varepost (GI-DI) angis slik:

 

 • Ingen dokumenter er rapportert i IE043:
  Varepostnummer og RoC kontroll indikator DI
  Eksempel:
  CST+1’
  FTX+ABV++DI’
 • 2 dokumenter er rapportert i IE043, men ikke fremlagt ved bestemmelsesstedet:
  Varepostnummer og RoC kontroll indikator DI + NP
  Eksempel:
  CST+1’
  FTX+ABV++DI’
  FTX+ABV++NP+44#1’
  FTX+ABV++NP+44#2’
 • 2 dokumenter rapportert i IE043, og de er fremlagt ved bestemmelsesstedet:
  Varepostnummer og RoC kontroll indikator DI + DOC segment
  Eksempel:
  CST+1’
  FTX+ABV++DI’
  DOC+916:::830+040190.2003124578:::NO’
  DOC+916:::954+A-12458:::NO’

5) Brudd på forsegling, men ikke manko og/eller overtallig gods skal angis slik i melding IE044 - Lossemerknader i datagruppen Lossemerknader:

 

 • 'Status på forsegling OK' angis med flagg '0' (= ikke OK).
 • 'Konform' angis med flagg '0' (= ikke Konform).

Tollvesenet rapporterer dette videre i IE018 som kontrollresultat 'A4' (Mindre avvik).

6) Hendelse underveis i melding IE007 – Ankomstmelding

 

 • Datagruppen 'HENDELSE.Hendelse flagg' endres fra R-Obligatorisk til C-Betinget.
 • Ny teknisk regel 9030 introduseres:
  ”Dataelementet 'Hendelse flagg' er obligatorisk hvis attributten 'Informasjon om hendelse' ikke er tilstede; for å vise at en hendelse har skjedd og at ingen annen informasjon er tilgjengelig. I alle andre tilfeller er dataelementet 'Hendelse flagg' valgfri. Den eneste tillatte verdien i dette feltet er '1'."

7) Testindikator '1' i segment UNB skal ikke benyttes når meldinger sendes i produksjon!

Eksempel: UNB+UNOC:3+NO112233+NO000175+040525:0742+EKSEMPEL000123++++++1'
Det siste elementet '1' i UNB segmentet vist over er en test indikator, som tilsier at dette er en testmelding. Flere deklaranter har sendt meldinger med testindikator '1' i produksjon, dette har ført til at etterfølgende internasjonale meldinger blir avvist.

8) Utskrift av B-kopi av Følgedokumentet

Autorisert avsender skal skrive ut følgedokumentet på grunnlag av dataene fra den endelige transitteringsdeklarasjonen, dvs. melding IE029 - Frigivelse for transittering, som informert om i rundskriv 02/2931 datert 09.08.02. Segment 'GIS 62' i IE029 styrer om B-kopi skal skrives ut eller ikke. Flagg '1' i dette segmentet tilsier at B-kopi skal skrives ut, mens ved flagg '0' skal ikke B-kopi skrives ut. Se for øvrig regel 138. A-kopi av følgedokumentet skal alltid skrives ut.

Alle landene som er avtaleparter til transitteringskonvensjonen er nå tilknyttet det elektroniske transitteringssystemet (TET/NCTS) med nesten alle sine tollsteder (fortsatt 3-4 OTS tollsteder i Italia). B-kopi av følgedokumentet skal bare benyttes ved bruk av papir-lasteliste (PLL) og i de få tilfellene bestemmelsestollstedet er OTS (ikke elektronisk tilknyttet).


Direktoratet ber om at næringslivets programvare blir korrigert i samsvar med ovenstående.