Gå til innhold

[Utgått]Opptak av ny versjon i TVINN, 15.9.3, Feilretting av generelle unntaksdokument

Toll-og avgiftsdirektoratet kan med dette informere at det vil bli tatt opp en ny versjon av TVINN, versjon 15.9.3 den 19.august 2003. 

Leveransen inneholder feilretting av generelle unntaksdokument. I forbindelse med forrige leveranse i TVINN oppstod det feil på deklarasjoner med referanse til generelle unntaksdokument. I de tilfellene man benyttet et generelt unntaksdokument ble det ved en feil generert en feilmelding fra TVINN. Dette omfattet både linjeoverførte og egenregistrerte deklarasjoner. Feilen er nå rettet opp slik at man igjen kan benytte generelle unntaksdokument som er registrert i TVINN-systemet.