Gå til innhold

[Utgått]Opptak av ny versjon i TVINN 15.9 og informasjon om framtidige endringer.

Toll- og avgiftsdirektoratet vil med dette informere om at det vil bli tatt opp ny versjon i TVINN leveranse 15.9 søndag den 22.juni 2003. Denne versjonen vil inneholde endringer i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Statens Landbruksforvaltning(SLF) og tollvesenet. SLF vil fra og med 23.juni 2003 oversende tillatelser/skriv i forbindelse med individuelle tollnedsettelser og generelle tolllnedsettelser via EDI.

Tollnedsettelser/RÅK-satser

Importører som har fått tillatelse til å deklarere med en nedsatt tollsats skal referere til unntaksdokumentet som tidligere ved å oppgi referansekode USK i rubrikk 44 på enhetsdokumentet. I de tilfellene hvor man har fått tildelt en individuell tollnedsettelse på bakgrunn av et opprinnelsesprodukt, må man i tillegg til å oppgi unntaksdokumentet fra SLF i rubrikk 44 på enhetsdokumentet også referere til varesertifikat som viser varens opprinnelse, samt riktig preferansekode i rubrikk 36. I samarbeidsprosjektet mellom SLF og tollvesenet vil det også bli endringer i forbindelse med tollmelding som gjelder RÅK-satser gjeldende fra og med 1.september 2003. Fra dette tidspunkt vil også disse tollmeldingen sendes via EDI og importører må ved fortolling referere til denne tollmeldingen i rubrikk 44 på enhetsdokumentet. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette. Følgende vil gjelde fra og med 23.juni for importører av varer hvor det kreves RÅK-sats: Som en forberedelse til omleggingen gjeldende fra 1. september 2003 er RT100 utdatert som avgift, og opprettet som tollsats på de aktuelle landgrupper. Det henvises til rundskriv 2002/3374 for aktuell tollsats. Deklarering av RT100 i TVINN skal gjøres som tidligere bortsett fra for varenummer 2106.9090 hvor det i de tilfeller maksimalsats skal benyttes (dvs. tollmelding fra SLF ikke foreligger) og ikke preferansetollbehandling innrømmes (landgruppe TALL), skal maksimalsatsen deklareres som TL1

Feilmeldingskoder
Som følge av ny leveranse i TVINN er det opprettet følgende nye feilmeldingskoder:

9051 Fradato må være større enn i dag
9052 Varenummeret finnes ikke
9053 Varenummeret er utdatert
9054 Regel finnes ikke
9055 Regel er utdatert
9056 Skrivet finnes ikke
9057 Skrivet finnes fra før
9060 Kan kun endre tildato når skrivet er brukt
9061 Lovlige enheter for mengde er kun ”P”, ”S” og ”V”
9062 Sats må være mindre enn en million og ikke negativ
9063 Skrivet er ikke lagret eller endret
9064 Ulovlige satsenheter for avgifter
9065 Tildato kan ikke være mindre enn i dag
9458 Råvaretoll skal ikke oppgis
9459 Må ha unntaksdokument for å deklarere råvaretoll
9460 Råvaretoll må oppgis
9461 Riktig RT sats må oppgis
9462 kan kun bruke TALL på unntaksdokument ved preferanse J/N