Gå til innhold

[Utgått]Vrakpantavgiften økes fra 1. juli 2013

Fra 1. juli 2013 økes vrakpantavgiften fra 2 000 til 2 400 kroner

Fra 1. juli 2013 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 27. november 2012 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjetterminen 2013.

I § 2 første ledd gjøres følgende endringer i satsen for vrakpantavgift:

Satsen endres fra 2000 til 2400 kroner for avgiftsgruppe A, B, C, G, H, I og J.