Gå til innhold

[Utgått]ELSÆR flyttes til Altinn II – Endret innloggingsmetode

Fredag 19. april kl. 12.00 skal ELSÆR (system for elektronisk innrapportering av særavgifter) flyttes fra Altinn I til Altinn II. I denne forbindelse vil ELSÆR være utilgjengelig i en kortere periode.

Etter flyttingen må brukere av ELSÆR benytte ID-porten for innlogging i Altinn.

ID-porten nås som før fra www.altinn.no  enten direkte ved å velge knappen «Logg inn», eller via skjemakatalogen etter å ha valgt skjemaet «Avgiftsoppgave – Særavgifter»

 

Altinn, skjemakatalogen
Altinn, skjemakatalogen

Skjermbilde fra Altinn: Velg "Skjema og tjenester i toppmenyen". Under "Tjenesteeier/etat" velger du "Toll- og avgiftsdirektoratet". Velg deretter skjemaet "Avgiftsoppgave - Særavgifter" i skjemalista.

Engangskoder kan ikke lenger benyttes. For brukere som allerede benytter ID-porten, vil innlogging være som tidligere.

Følgende innloggingsmetoder kan benyttes:

  • MinID
  • BankID
  • Buypass
  • Commfides.

ID-porten
ID-porten