Gå til innhold

[Utgått]Ny knapp og oftere lagring i ELSÆR

Etter innspill fra brukere ble det den 25.9.2013 innført endringer i ELSÆR som skal gjøre innrapportering av elektroniske særavgiftsoppgaver enklere og sikrere.

Ny knapp

I feltet øverst til høyre i ELSÆR har det kommet en ny knapp som heter «Tilbake til Altinn».

Ny knapp - Tilbake til Altinn

Det er nå 2 mulige utloggingsmetoder i ELSÆR:

  1. Hvis du benytter Logg ut - knappen vil du bli logget helt ut av både ELSÆR og Altinn. Denne virker på samme måte som tidligere.
  2. Den nye Tilbake til Altinn - knappen logger deg kun ut av ELSÆR og tar deg tilbake til siden i Altinn hvor du kan velge en annen kunde (aktør) du ønsker å innrapportere for.

Knappene har fått merkelapper (tooltip) som beskriver bruken av dem. Disse kan du lese ved å sette musepekeren på knappene.

Når du trykker på en av knappene vil du også få en melding som beskriver hva som vil skje. Skjermbildet under viser hvilken melding som kommer ved bruk av Tilbake til Altinn - knappen.

Melding fra nettside - Beskriver navigering ved utlogging

Velg Avbryt hvis du ønsker å bli værende i ELSÆR eller velg OK, og du kommer til siden «Før tjenesten kan startes» i Altinn. På denne siden kan du velge neste kunde du ønsker å innrapportere for.

Side i Altinn - Før tjenesten kan startes

Her kan du markere ny kunde og trykke «Fortsett». Da logges du pånytt inn i ELSÆR hvor du kan starte registrering av oppgaven. Hvis du velger å avbryte kommer du til siden med skjemaer og tjenester, og du kan utføre andre oppgaver i Altinn.

MERK! I Altinn blir man automatisk logget ut dersom man er inaktiv i 30 minutter på en side. Det vil si at dersom du bruker mer enn 30 minutter på å registrere og sende inn en oppgave i ELSÆR, for deretter å gå tilbake til Altinn, vil du måtte logge deg på Altinn igjen.

Lagring av oppgaven

For å unngå å miste registreringsarbeid ved f.eks. strømbrudd eller overskridelse av maksimal innlogget tid, er det innført automatisk lagring ved registrering av nye oppgaver:

  1. Automatisk lagring av oppgaven ved bytte mellom sider.
    I forbindelse med registrering av store oppgaver med mange oppgavelinjer, vil det ved opprettelse av en ny oppgaveside, skje en lagring på samme måte som ved trykk på "Lagre kladd"- knappen. Denne endringen vil dekke de tilfeller av automatisk utlogging hvor virksomheter bruker lang tid på å registrere en oppgave.
  2. Automatisk lagring av oppgaven ved trykk på "Kontroller"- knappen.
    Denne endringen vil redusere sannsynligheten for at virksomheter mister arbeid grunnet avbruddssituasjoner i ELSÆR. Når kunden er ferdig på oppgavesiden og ønsker å sende inn oppgaven, trykkes "Kontroller"- knappen. Da vil oppgavesiden bli lagret som en kladd, på samme måte som ved trykk på "Lagre kladd"- knappen.

Særavgiftsoppgaven - Automatisk lagring ved opprettelse av ny side og ved bruk av knappen Kontroller

Alle kladder av oppgaver vil alltid være tilgjengelige fra startsiden i ELSÆR.

For øvrig vises det til oppdatert brukermanual for ELSÆR som alltid kan lastes ned fra løsningen.

www.toll.no

Elektronisk innrapportering av særavgifter (ELSÆR) har nå blitt opprettet som eget tema på www.toll.no.

Det er dermed blitt mulig å abonnere på endringer og informasjon knyttet til dette temaet.