Gå til innhold

[Utgått]Budsjettet for 2014 – feil i Stortingets vedtak om engangsavgift

Feilskrift i Stortingets vedtak om engangsavgift § 2. Feilene har ingen materiell betydning da satser under avgiftsgruppene er korrekte.

I Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) og vedtaket om engangsavgift for 2014 gjøres det oppmerksom på at det har oppstått feilskrift i Stortingets vedtak om engangsavgift § 2, i henholdsvis avgiftsgruppe B og H.

Under kolonnen for motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, lyder første strekpunkt «utslipp 110 g/km og over». Korrekt ordlyd skulle vært «utslipp 105 g/km og over». Samme feil gjentas i avgiftsgruppe H. Teksten er derimot riktig under de korresponderende bestemmelsene i avgiftsgruppene A og J. Feilene er rene inkurier.

Regjeringens forslag til avgiftsvedtak for 2014 ble vedtatt av Stortinget 5. desember, og kan bare endres av Stortinget. Feilene i vedtakets § 2 har ingen materiell betydning da selve satsintervallene og satsene under avgiftsgruppene B og H er korrekt utformet. Det vises også til at det påfølgende strekpunkt under kolonnen for motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, som angir hvilke kjøretøy som gis fratrekk i engangsavgiften for som følge av lave utslippsverdier, også er korrekt angitt til kjøretøy med CO2- utslipp under 105 g/km.

Det bes om at denne forståelsen legges til grunn.