Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til tolltariffen 2014

Det er opprettet eget varenummer for "analogost" i kapittel 19 og en del nye varenummer for visse kjemikalier i kapitlene 28, 29 og 36. Det er også gjort endringer innen kapittel 3 (fisk).

Det er ikke mange endringer i tolltariffen for 2014 sett i forhold til 2013-utgaven. Vi har lagd en tabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår.

Frihandelsavtaler og GSP

Fire nye land har blitt innlemmet i den norske ordningen for tollettelser for varer med opprinnelse i utviklingsland (GSP-systemet). Belize (BZ), Moldova (MD) og Usbekistan (UZ) har status som "G+"-land. Hviterussland (Belarus, BY) er ordinært GSP-land.

Varer med opprinnelse i et "G+"-land og som oppfyller de øvrige vilkårene i GSP-systemet vil få et bedre tilbud enn de ordinære GSP-landene. De vil i tillegg få tollfrihet for klær og tekstilvarer, samt 50 % eller 100 % reduksjon i tollen for visse næringsmidler.


Kroatia ble EUs 28 medlemsland 1. juli 2013. Frihandelsavtalen med EFTA gjelder derfor ikke lenger. Prosessen med integreringen av Kroatia i EØS pågår, men inntil beskjed om denne prosessen er fullført skal varer med opprinnelse i Kroatia deklareres etter den gamle frihandelsavtalen EF-Norge (EU-Norge).

Landlistene

Listene er utelukkende oppdatert med hensyn til frihandelsavtaler og ny landgruppetilhørlighet innenfor GSP-systemet. Opplysningene er kun veiledende.

Grønt vedlegg

En del av oppføringene med TNS-koder er fjernet da de ikke lenger er aktuelle. Alle henvisninger i høyre kolonne i nomenklaturdelen av tolltariffen er gjengitt i de grønne sidene bakerst i tolltariffen. I den elektroniske utgaven er det lenker i kodene til de aktuelle oppføringene.

Publisering

Trykt versjon av tolltariffen forventes å foreligge i uke 51 eller 52. Den kan kjøpes for 185,- inkl. mva (frakt kommer i tillegg) fra:

Cappelen Damm v/Cappelen Damm Akademisk, 0055 Oslo

akademisk@cappelendamm.no

www.cda.no

telefon 21 61 65 00, faks 21 61 72 81

Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.