Gå til innhold

[Utgått]Russland utestenges fra TIR-ordningen 1. desember 2013

Toll- og avgiftsdirektoratet vil med dette informere om at fra 1. desember 2013 er Russland utestengt fra å benytte TIR-ordningen.

De russiske tollmyndigheter har siden september 2013 gradvis utvidet sine krav om tilleggsgarantier for varer som transporteres under TIR-prosedyren, på tross av konklusjonene fra FNs TIR organer om at slike tiltak er i strid med TIR-konvensjonen.

Fra 1. desember 2013 vil situasjonen endre seg, og de russiske tollmyndigheter har bekreftet oppsigelse av TIR-garantiavtalen med deres nasjonale garanterende forbund ASMAP. Dette vil føre til at TIR-prosedyren ikke kan anvendes i Russland fra 1. desember og at TIR-carnet utstedt i Russland etter denne dato, ikke vil være gyldig. Carneter som er startet opp, dvs autorisert av tollmyndighetene før dette tidspunkt, vil imidlertid være gyldige frem til bestemmelsestollsted.

Dette medfører at hvis TIR-transporter ankommer norsk grense med TIR-Carnet som er startet opp i Russland etter 1. desember 2013, må en av følgende prosedyrer anvendes:

  • Varene fortolles på norsk grense, eller
  • Det startes opp en nasjonal transittering i NCTS, hvor den hovedansvarlige må stille garanti for toll og avgifter, eller
  • Innlegg på tollager/innenlands forpassing.

Det vil ikke være mulig å starte opp transporter fra Norge til bestemmelsessted i Russland på TIR-carnet. Norske transportører som ønsker å transportere varer til Russland via for eksempel Finland, må enten starte opp en transittering i ht "Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre", eller benytte norsk TIR-carnet, hvor bestemmelsestollsted blir satt til utpasseringstollstedet i Finland.

Direktoratet har mottatt informasjon om at nasjonale elektroniske prosedyrer og fremleggelse av russisk garanti, vil benyttes fra2013-11-27_info-note_russia.pdf innpassering til Russland frem til bestemmelsestollstedet.

Ved transport av varer som krysser Russland, kan TIR-carnet benyttes til andre avtaleparter til TIR -konvensjonen. Imidlertid vil anvendelsen av TIR-prosedyren bli suspendert (i henhold til artikkel 26 i TIR-konvensjonen) mens varene transporteres gjennom Russland.

Det presiseres at det ikke er noen endringer i TIR-transporter mellom andre land tilsluttet TIR-konvensjonen.

Transportører som benytter russisk registrerte kjøretøyer vil heller ikke ha anledning til å transportere varer på TIR-carnet, verken i Russland eller andre land. Det er heller ikke anledning for andre lands transportører, til å inngå noen form for samarbeid med russiske transportører med hensyn til transport på TIR-carnet.

Virksomheter som benytter TIR-ordningen anbefales på det sterkeste å forberede seg for scenarioet.

Skulle det være behov for ytterligere informasjon om hvordan den nye situasjonen skal håndteres, ta kontakt med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) eller sjekk russiske tollmyndigheters nettside http://eng.customs.ru/