Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - Norsk Resirk AS - tilbakebetaling av for mye innbetalt avgift

Miljøverndepartementets har endret tidligere fastsatt returandel for drikkevareemballasje for medlemmer i Norsk Resirk AS 2011-2012

Toll- og avgiftsdirektoratet er blitt gjort kjent med Miljøverndepartementets (MD) vedtak 5. desember 2012, etter klage fra Nordia Advokatfirma på vegne av Norsk Resirk AS, over Klifs vedtak av 14. juni 2011. Vedtaket fra MD innebærer at forventet returandel for perioden fra og med 1. juli 2011 til og med 30. juni 2012 settes til 95 % for flasker i PET (plast), mens returandelen for bokser i aluminium og stål holdes uendret.

Den endrede retursatsen innebærer at medlemmer av Norsk Resirk AS som benytter denne type emballasje har innbetalt for mye avgift i perioden, 1. juli 2011 til 30. juni 2012, jf. Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareemballasje § 2 annet ledd og særavgiftsforskriften § 3-5-3. Etter en gjennomgang har direktoratet kommet frem til at tilbakebetalingen skal gjennomføres ved at den enkelte avgiftspliktige omberegner tidligere leverte avgiftsoppgaver. Dette gjelder kun medlemmer i Norsk Resirk AS sitt retursystem. Nedenfor følger en detaljert beskrivelse av fremgangsmåten for omberegning og hvilke koder som skal benyttes.

Utfylling av avgiftsoppgave ved omberegning

Det skal fylles ut en omberegningsoppgave for hver av de aktuelle terminer (termin 7, 8, 9, 10, 11 og 12 i 2011 og termin 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i 2012. Dette gjøres ved bruk av blankett for særavgifter og gebyrer hvor det krysses av for omberegning.

Alle oppgavelinjer i opprinnelig oppgave som gjelder avgiftstypene MP 106, 206, 306 og 406 skal omberegnes, også oppgavelinjer som gjelder fritak/retur (oppgavelinjer med tilleggskode).

Særavgiftsoppgave som er levert manuelt må omberegnes og leveres manuelt, mens særavgiftsoppgave som er levert elektronisk (via ELSÆR) skal omberegnes i ELSÆR.

Omberegningsoppgaven skal være en fullstendig oppgave for angitt termin, med korreksjon av ovennevnte avgiftsgrupper.

Videre skal det i merknadsfeltet gis opplysning om hvilke varelinjer i den opprinnelige oppgaven som omberegnes.

  • Avgiftstypen skal være MP tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Avgiftsgruppen skal erstattes slik at (MP) 106 føres som (MP) 105, (MP) 206 føres som (MP) 205 osv.
  • Tilleggskoden er tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Dato fylles kun ut på linjen ved bruk av tilleggskode 50/51.
  • Satsen er den korrekte satsen i forhold til tabellen under. Merk. at satsen endres fra og med første termin 2012 (endring i avgiftssatsen fra 1. januar 2012).
  • Antall er tilsvarende det som er oppgitt i tidligere levert oppgave.
  • Samlet beløp er summen av oppgavelinjen, dvs. korrekt avgift etter endring. Det vil være differansen mellom denne summen og tidligere innbetalt avgift som utbetales.
  • I merknadsfeltet skal det stå følgende tekst: "Korrigert oppgave for... termin 2011/2012. Linje......... er korrigert jfr. rundskriv 12/88319."

Oversikt over tidligere og ny avgiftstype/-gruppe og sats

Termin

Avgiftstype

Avgiftsgruppe

Ny avgiftstype

Ny avgiftsgruppe

Ny sats

7 tom 12 2011

MP

106

MP

105

0,00

7 tom 12 2011

MP

206

MP

205

0,00

7 tom 12 2011

MP

306

MP

305

0,00

7 tom 12 2011

MP

406

MP

405

0,00

1 tom 6 2012

MP

106

MP

105

0,00

1 tom 6 2012

MP

206

MP

205

0,00

1 tom 6 2012

MP

306

MP

305

0,00

1 tom 6 2012

MP

406

MP

405

0,00

 

Renteberegning

Som en konsekvens av at tilbakebetalingen er et resultat av et omgjøringsvedtak fra MD, er beløpet som betales tilbake rentebærende fra innbetalingstidspunktet og frem til 3 uker etter mottatt omberegning jf. skattebetalingsloven § 11-4. Tollregionen vil beregne dette i forbindelse med fastsettelsen av omberegningen.