Gå til innhold

[Utgått]Vektårsavgift - forskriftsendring som følge av innføring av nytt eurokrav for tyngre kjøretøy (EURO VI)

Stortinget har vedtatt en utvidelse av vektklassene for vektårsavgiftspliktige kjøretøy som omfattes av plikten til å betale miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy.

Fra og med 1. januar 2013 er tabellen i Stortingsvedtaket om vektårsavgift § 1 endret slik at euroklasse VI er kommet inn med egen sats.

Oppfyllelse av kravene til EURO VI er imidlertid gjort obligatorisk for denne type kjøretøy først fra 1. januar 2014. Det vil likevel bli registrert kjøretøy som oppfyller kravet til EURO VI allerede nå.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn med virkning fra 1. januar endret forskrift om vektårsavgift § 8 annet ledd i tråd med Stortingets avgiftsvedtak. Ny ordlyd i forskriftens § 8 annet ledd skal lyde:

Dersom avgassnivå ikke kan dokumenteres anses kjøretøy registrert etter nedenfor nevnte datoer å oppfylle de tilhørende avgassnivå:

a) kjøretøy registrert før 1. oktober 1993 - tilfredsstiller ingen avgasskravnivå (ikke EURO)

b) kjøretøy registrert etter 1. oktober 1993 - tilfredsstiller EURO I

c) kjøretøy registrert etter 1. oktober 1996 - tilfredsstiller EURO II

d) kjøretøy registrert etter 1. oktober 2001 - tilfredsstiller EURO III

e) kjøretøy registrert etter 1. oktober 2006 - tilfredsstiller EURO IV

f) kjøretøy registrert etter 1. oktober 2009 - tilfredsstiller EURO V

g) kjøretøy registrert etter 1. januar 2014 - tilfredsstiller EURO VI